Paragon fiskalny

W momencie, kiedy dokonywana zostaje sprzedaż towaru bądź też jakiejkolwiek usługi, sprzedający ma obowiązek wydać niezwłocznie kupującemu oryginał paragonu fiskalnego, który zostaje wydrukowany przez kasę fiskalną.

Na takim paragonie fiskalnym obowiązkowo muszą się znajdować różne stałe elementy, do których zawsze zaliczamy:

  • pełną nazwę, pod jaką figuruje dana działalność gospodarcza
  • i/lub imię i nazwisko podatnika, czyli sprzedającego,
  • jego pełny adres miejsca, gdzie dana działalność jest prowadzona,
  • numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)
  • oraz numer wydruku.

Ponadto na paragonie fiskalnym koniecznie musi znajdować się pełna data oraz czas wykonanej transakcji, nazwa danego towaru lub też przeprowadzonej usługi, jak także jej cena i ilość, w jakiej została zakupiona.

Paragon fiskalny nie jest autentyczny, jeśli nie posiada podanej kwoty podatku od zakupionego towaru lub usługi, a także łącznej kwoty podatku i należności. Bardzo ważne jest to, że na paragonie musi koniecznie być oznaczenie waluty, w jakiej dany towar został sprzedany. Na takim paragonie musi znajdywać się ponadto poszczególny numer kasy, oraz oznaczenie, który kasjer dokonywał transakcji, jest to bardzo ważne w przypadku, kiedy domagamy się reklamacji, ponieważ aby została ona uwzględniona niezbędne jest okazanie paragonu fiskalnego.

Regulacje dotyczące paragonu fiskalnego są ściśle określone

Regulacje dotyczące paragonu fiskalnego są ściśle określone

Regulacje dotyczące paragonu fiskalnego są bardzo jasno określone, włącznie z rozmiarami poszczególnych czcionek, ilości znaków w jednej linii, a także na przykład tego, że przy łącznej kwocie należności musi koniecznie zostać użyta pogrubiona czcionka o szerokości nie mniejszej niż 150 % szerokości pozostałych znaków. Wysokość znaków na paragonie musi być minimalnej wielkości 2,50 mm, a ilość znaków w linii nie może być mniejsza niż 17, podobnie jak nazwa towaru bądź też usługi – musi ona zawierać minimum 12 znaków. Jeśli dana kasa jest wyposażona w funkcję oznaczania dokumentów kasowych numerek kontrolnym, to musi on być umieszczony na środku, przed logo fiskalnym.

Istnieją także specjalne oznaczenia literowe dla różnych stawek podatkowych, litera „A” oznacza podatek 22%, „B”- podatek 7%, natomiast litera „C” stosowana jest w momencie, kiedy podatek wynosi zero procent. Dalsze litery od „D” do „G” oznaczają inne stawki podatkowe dla różnych towarów bądź też usług, jak także zwolnienie od podatku w całości. Rozporządzenie bardzo wyraźnie określa, w jakiej kolejności muszą znajdować się poszczególne elementy paragonu, oraz to, że logo firmy oraz numer kasy muszą znajdować się na środku linii, oraz obowiązkowo stanowić zakończenie paragonu, każdego paragonu.

Obowiązkiem sprzedającego jest zawsze dać kupującemu paragon fiskalny, jeśli tego nie uczyni może spodziewać się bardzo dużych sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*